Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2

Lista dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym

Gratulujemy! Spotkanie organizacyjne dla Rodziców/Opiekunów naszych nowych przedszkolaków odbędzie się 3 lipca. Informacja zostanie Państwu przekazana indywidualnie w późniejszym terminie.

Lista przyjętych