Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 1 września 2021 r w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska przypisano poszczególne ulice miasta do rejonu każdej z sześciu poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska. Gdańszczanie zamieszkali na danej ulicy oraz jednostki mające siedzibę na wskazanych ulicach podlegają opiece poradni, do której dana ulica została przypisana (poszczególne załączniki zarządzenia dodajemy w niniejszej informacji).

Nasze Przedszkole znajduje się w obwodzie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku przy ul. Lenartowicza 21.

Link do strony Poradni