Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2

Logopeda i psycholog

Logopeda

p. Karolina Stochaj

Poniedziałki – piątki godz. 8.00 – 15.30

Dyżur dla Rodziców: wtorki godz. 8.00-8.30, piątki 15.30-16.00

Psycholog

p. Natalia Sadowska – Mazur

Godziny pracy:

Poniedziałki – godz. 8.00 – 13.00

Wtorki – godz. 9.00- 14.00

Środy – godz. 9.00 – 13.00

Czwartki – godz. 10.00-14.00

Dyżur dla Rodziców: poniedziałki 8.00-8.30

Uprzejmie prosimy o umawianie się na spotkania konsultacyjne osobiście lub przez e-dziennik.

Podczas zajęć w grupach starszych pani psycholog realizuje program „Przyjaciele Zippiego”. Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie
z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego.

Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: „To rozwiązanie jest dobre a tamto złe”. Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.