Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2

Rekrutacja

Zasady Rekrutacji

– Rekrutacja do Pozytywnego Przedszkola nr 2 odbywa się zgodnie z „Zasadami rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023” przygotowanych przez Urząd Miasta w Gdańsku. Rekrutacja ta odbywa się za pośrednictwem platformy www.edu.gdansk.pl (bezpośredni link do rejestracji https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk,) na której Rodzice/Opiekunowie wypełniają wniosek.
Wypełniony wniosek w systemie po wydrukowaniu wraz z załącznikami składamy w przedszkolu pierwszego wyboru.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

– 07.03-18.03.2022 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
– 30.03.2022 r. – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
– 31.03-7.04.2022 r. – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania umowy
– 11.04.2022 r. godz. 15.00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca:

– 16.05.2022-20.05.2022 r. – Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

– 02. 06.2022 r. o godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

– 03.06.2022 r. od godz. 8.00 do 09.06.2022 r. do godz. 16.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania

– 13.06.2022 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

Podczas rekrutacji sekretariat Przedszkola czynny:

– poniedziałek 7.45-15.45
– wtorek 8.30-16.30
– środa 7.30-15.30
– czwartek 8.00-16.00
– piątek 7.00-15.00

Zapraszamy!

Pliki do pobrania

Wyprawka