Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2

Zgłaszanie nieobecności

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Nieobecności prosimy zgłaszać do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka, poprzez zalogowanie na platformie LiveKid,
lub w wyjątkowych przypadkach sms-owo na nr tel.: 532 463 922 , w treści podając:

Imię i nazwisko dziecka, nr grupy, nr przedszkola oraz dni w których dziecko będzie nieobecne

np.: Jan Kowalski, g. 2, P. 2, 02-04.10.2017

*Nieobecności zgłoszone tego samego dnia oraz po godz. 14.00 w dniu poprzedzającym dzień nieobecności (lub w piątek po godz. 14, w soboty i niedziele zgłaszane na poniedziałek czy też w dni świąteczne zgłaszane na następny dzień) nie będą uwzględniane, co wiąże się z brakiem możliwości odliczenia dziennej stawki żywieniowej.