Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2

Ubezpieczenie

Pozytywne Przedszkolaki są ubezpieczone przez InterRisk (nr polisy EDU-A/P nr 048505).

Jak należy zgłosić szkodę z NNW przedszkolnego?

– telefoniczne za pośrednictwem InterRisk Kontakt 22 212 20 12
pisemnie na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group SU VE DLS NNW, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
– online przez Portal Klienta InterRisk; pocztą elektroniczną interrisk.szkody@vigekspert.pl

Formularz zgłoszenia szkody do pobrania na  www.interrisk.pl lub z sekretariatu przedszkola.

Lub skontaktować się dedykowanym Opiekunem InteRisk :

Imię i nazwisko: Marta Bielińska
Nr telefonu: (+48) 882 144 090
E-mail: centrala@doradcy-mdf.pl